Privacy Policy Corylie

Corylie hecht uitermate belang aan uw privacy.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de website www.corylie.be en alle relaties tussen Corylie en haar cliënten.

Corylie streeft ernaar ten alle tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.
Het bezoeken van de website en/of het aanmaken van een dossier bij Corylie impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met onze Privacy Policy, alsook met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 Soorten persoonsgegevens

Corylie kan uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer enkel verzamelen en verwerken om U op de hoogte te houden onze activiteiten.

 Manier van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, de mondelinge contacten met Corylie en de correspondentie met en uitgaande van Corylie. De door Corylie verzamelde persoonsgegevens worden ofwel vrijwillig door u verstrekt.

 Gebruik persoonsgegevens

Corylie kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor communicatie m.b.t. Corylie haar activiteiten en acties.

 Bewaartermijn

Corylie bewaart uw persoonsgegevens gedurende een ongelimiteerde periode.

 Openbaarmaking aan derden

Corylie zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden.

 Beveiliging persoonsgegevens

Corylie neemt alle redelijke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen teneinde ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Corylie zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud. Gezien geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag 100% veilig is, kan Corylie in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

 Uw rechten

U heeft het recht om ten allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarenboven heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Corylie. Tot slot heeft u het recht op overdracht van uw gegevens.

Wanneer u beroep wenst te doen op voornoemde rechten kunt u contact opnemen via info@corylie.be.